Földmérés

 

 • telekmegosztás
 • telekegyesítés
 • telekhatár-rendezés
 • telek átalakítás - és újraosztás
 • kitűzés
 • épületfeltüntetési és épületbontási vázrajzok készítése, a földhivatal által záradékolt változási vázrajzok OÉNY-es feltöltése,
 • szolgalmi jogi vázrajzok készítése
 • állapotfelmérések, megvalósulási térképek készítése
 • közmű térképek készítése
 • területszintezés, vonalas létesítmények (utak, csatornák, hálózatok) felmérése
 • művelés alóli kivonási (más célú hasznosítási) dokumentációk elkészítése.
 • tervezési alaptérképekhez hossz - és keresztszelvény készítése
 • földmérőknek alappontok telepítése SMART ROVER Leica CS20  GPS-el
 • Használati megosztási vázrajzok készítése

 

MVH és az Erdészeti Hatóság (NÉBIH) által kiírt pályázatokhoz, támogatási rendszerekhez területfelmérés, területazonosítás, kitűzés. Garantált felmérés a földhivatali előírást, pontosságot betartva (4 cm-es pontosságon belül)!!!

Ebben segít a LEICA által kifejlesztett és megvásárolt CS20  RTK műszer, amely GPS (amerikai műholdrenszer), GLONASS (orosz műholdrendszer) és BEIDU (indiai műholdrendszer) opcióval, VITEL2 (WGS/EOV típusú transzformáció)szoftverrel is rendelkezik.

Csak az előzetesen megbeszélt költségek vannak, nincs kiszállási díj, óradíj, km-díj, stb. Fix árakkal dolgozom, mely a felmért terület nagyságához van igazítva.
Kérem keressen bizalommal és kérjen bátran árajánlatot!!!

FONTOS TUDNI!!!
A kézi GPS-ek mindig az aktuális terület fedettségét - pl fákkal övezett csatornák a táblák szélein, behajló lombkorona a táblába - veszik figyelembe, ezzel kockáztatva a felmérés pontosságát, megbízhatóságát!!! Ezért egy ilyen növényzettel fedett területen a felmérés pontatlansága tűréshatáron túli mérési eredményeket is produkálhat, kockáztatva ezáltal a pályázatban előírt szigorú feltételek betartását.

Aktuális blokktérképek megtekinthetők a www.mepar.hu weblapon.

Telekalakítás eljárásnak a fent felsoroltak közül az első négy munka típusa számít.

A munkák egyediségét figyelembe véve sajnos árajánlatot nem áll módomban itt közzé tenni. Ezzel kapcsolatos kérdését kérem tegye fel az "Elérhetőség" linken keresztül. A feltett kérdésre a lehető leghamarabb válaszolok.

Érdemes tudni!

Minden telekalakítási eljárás előtt érdemes az adott Önkormányzat Építésügyi Hatóságát megkeresni, van-e valamilyen akadálya a kívánt telekalakításnak? Amennyiben ilyen akadály nem áll fenn, akkor lehet magánföldmérőt megbízni a munka elvégzésével!!!

Telekalakítással járó földmérési munkák menete, sorrendisége:

Telekalakítási (megosztási, egyesítési, stb.) vázrajz elkészítése.
A vázrajzok beadása a Földhivatal Földmérési osztályára vizsgálat, záradékolás céljából. FIGYELEM! Ekkor még nincs a telek megosztva, egyesítve, stb.
A Földhivatal által záradékolt vázrajzok aláírása az érintettek által.
Telekalakítási helyszínrajz és dokumentáció benyújtása a Földhivatalhoz (formanyomtatvány az oldal alján letölthető ill. a Földhivataloknál beszerezhető!)
Az illetékes Földhivatal beszerzi a szakhatóságok (Önkormányzat Építésügyi Hatósága, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelet, stb.) hozzájárulását a változáshoz, majd az engedélyezésről/elutasításról végzésben értesíti az ügyfelet
Ezen eljárási díj május 1-től:

2-5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként 12000 Ft,

6-15 érintett ingatlan esetén 60000 Ft, valamint a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10000 Ft,

16-25 érintett ingatlan esetén 160000 Ft, valamint a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,

26, illetve több érintett ingatlan esetén 170000 Ft, valamint a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft.

A díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza!!!

Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:

a, telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,
b, telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni.

A záradékolt változási vázrajzok, esetleges magán vagy közokiratok (szerződések), telekalakítást engedélyező jogerős végzés becsatolása a Földhivatalhoz (Szakhatósági engedélyekkel együtt) ingatlan-nyilvántartási átvezetés, bejegyzés céljából
Ekkor a mindenkori eljárási díjat - 6600 Ft/hrsz - kell megfizetni. Itt is a több ingatlant érintő állapot szerint kell a díjat megfizetni.

- Amennyiben több tulajdonos érintett az ügyben, akkor a változás után kialakult ingatlanokra vonatkozóan kell készíttetni egy köz- vagy magánokiratot (közjegyző vagy ügyvéd által készül), amelyben meg kell állapítani, hogy ki milyen arányban lesz tulajdonosa az adott ingatlannak (min.3 példányban).

- Ha még épület is lett a telekalakítás során bejegyezve vagy megszüntetve, akkor az épület (jogerős!) használatbavételi/fennmaradási vagy bontási határozatát is mellékelni kell (1 + 1 példányban).

-A földhivatalnál rendszeresített formanyomtatványon kell a bejegyzést kérnie az ügyfélnek. Az abban felsorolt helyrajzi számok (hrsz) alapján kell az eljárási díjat az ügyfélnek, kérelmezőnek megfizetnie.

NAGYON FONTOS DOLOG! 2010 JANUÁR 1-TŐL A TELEKALAKÍTÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE A FÖLDHIVATALOK HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK ÉS NEM A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉPÍTÉSHATÓSÁGÁHOZ!!! ELŐZETES - elvi -TELEKALAKÍTÁSI ENGEDÉLYT A TERÜLETILEG ILLETÉKES MEGYEI FŐÉPÍTÉSZETI IRODA AD KI!

Amennyiben csak épületfeltüntetésről vagy bontásról van szó, akkor a vázrajz elkészítését követően a jogerős használatbavételi/fennmaradási vagy bontási határozatot mellékelve és az "ingatlan-nyilvántartási kérelem"-et kitöltve a változás bejegyeztethető.
Az ingatlan-nyilvántartási kérelem a lap aljára kattintva letölthető vagy a Földhivatalnál beszerezhető.

Hasznos információk találhatóak a www.fomi.hu és a www.foldhivatal.hu oldalakon.

Munkám elvégzéséhez a svájci gyártmányú LEICA műszereket használom (mérőállomás és GPS), mely termékcsalád megtalálható a www.leica-geosystems.hu oldalon.

Jelentős segítséget kapok a jogtiszta tervezőprogram használattal kapcsolatban a DIGICART KFT.-től, mely a www.digicart.hu oldalon érhető el.